Nieuws

13-10-2011

Om onze klanten op de hoogte te houden over eventuele wijzigingen in hun rechtspositie, zal Studentjurist relevante rechtspraak samenvatten en publiceren.

3 november 2010, nr198269 / HA ZA 10-555, LJN:BO3968

De hoofdregel voor algemene voorwaarden is dat de gebruiker van algemene voorwaarden deze voorafgaand of tijdens het tot stand komen van een overeenkomst aan de wederpartij laat "zien". De wetgever heeft echter voor grote bedrijven bepaald dat deze regel niet van toepassing is. Als bijvoorbeeld Phillips en Sony een overeenkomst aangaan, heeft de wetgever aangenomen dat deze grote bedrijven professioneel genoeg zijn om elkaars algemene voorwaarden op te zoeken/vragen en deze op eigen initiatief door te lezen.

Eén van de criteria die wordt gebruikt om vast te stellen of het om een groot bedrijf gaat is of het bedrijf wettelijk verplicht is zijn jaarrekening te publiceren. In de onderhavig zaak heeft een bedrijf wel zijn jaarrekening gepubliceerd, maar is daartoe op grond van de wet niet verplicht. Is een dergelijk bedrijf dan toch aan te merken als een "grote" onderneming?

De rechter stelt samengevat dat door het publiceren van de jaarrekening het bedrijf de schijn heeft gewekt een grote wederpartij te zijn. Derhalve had de gebruiker van algemene voorwaarden, niet noodzakelijkerwijs hoeven aan te nemen dat het hier niet om een grote wedepartij gaat.

11-11-2010

Studentjurist gaat samenwerken met Froon Helmonds advocaten te Amsterdam. Deze samenwerking zorgt dat wij onze juridische dienstverlening verder kunnen optimaliseren en een sparringspartner hebben om juridische vraagstukken mee te behandelen. Voor u als klant heeft dit meerdere voordelen. U kunt nu uw juridische vraagstukken bij ons ter beoordeling voorleggen, indien wij niet bevoegd zijn om het geschil in behandeling te nemen, kunt u tegen een gereduceerd tarief terecht bij de specialisten van Froon Helmonds. De tarieven van Studentjurist blijven ongewijzigd.

08-10-2010

Studentjurist heeft een samenwerkingsverband gesloten met De Jonge Juristen uit Nijmegen. De samenwerking zorgt voor betere geografische dekking en voor aanvullende diensten. Samen met de Jonge Juristen zal Studentjurist trachten om steeds meer particulieren en MKB'ers van kundige, maar toch betaalbare, rechtshulp te voorzien.